Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

gosiao
Przytulił ją; bardzo lubił trzymać ją w ramionach. Gdy się już w coś takiego zabrnie, uczucie może być nawet lepsze niż seks - bycie potrzebnym i kochanym to lepsze niż uprawianie miłości.
— Dean Koontz - "Maska"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTveilight Tveilight
gosiao
gosiao
9072 5d61

June 18 2015

gosiao
Great things are done by a series of small things brought together.
— Vincent van Gogh
Reposted frombackground background viahcagryppa hcagryppa

June 04 2015

gosiao
6413 73a0

May 16 2015

gosiao
8348 b28a
Reposted frompekosia pekosia viafenoloftaleina fenoloftaleina

May 15 2015

gosiao
Spotykali się po kryjomu w swoich mieszkaniach, wyśmiewali ze wszystkiego i wszystkimi gardzili, najbardziej zaś sobą.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaheartmuscle heartmuscle
gosiao

Wróć,
bo pada, a nie wzięłam parasola,
bo stoję tu już od miesiąca, a za pięć minut mam autobus.
Wróć,
bo boję się, że jak odjadę,
to przyjdziesz spóźniony z parasolem w ręku.

Bez pośpiechu,
poczekam na wiosnę.
Wiosną pewnie lepiej się czeka.

— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaheartmuscle heartmuscle
gosiao
Reposted fromthebelljar thebelljar viaheartmuscle heartmuscle
gosiao
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaheartmuscle heartmuscle
3300 13e2 500
Reposted fromkimik kimik viaheartmuscle heartmuscle
gosiao
If I didn't drink...
Reposted fromPawelS PawelS viaheartmuscle heartmuscle
gosiao
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
gosiao
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaheartmuscle heartmuscle

May 14 2015

gosiao
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viarzzkropka rzzkropka
gosiao
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viadarling darling

May 07 2015

gosiao
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— Paweł Leśniak
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viamrsciastko mrsciastko
gosiao
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viamrsciastko mrsciastko
9561 17d7 500

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl